kent konseyi kadın meclisi

Kent Konseyi’nin kadın meclisi bileşenlerindeniz. Belediyecilik hizmetlerinin kadınları görerek yapılması için çalışıyor, yerel yönetmlerde kadının sesinin duyulmasına katkı koymaya uğraşıyoruz.