projelerimiz

Haftanın beş günü danışma merkezi görevimizi yürütürken, başka neler yapıyoruz?

Bilgi Üni. sivil toplum değişim programı

Sivil toplum kuruluşlarının kapasite gelişim programı ile AKDAM da gelişti.

healing-through-art

AÇEV-AKDAM kırsalda yaşayan kadınların güçlendirilmesi

Kırsalda yaşayan kadınların güçlendirilmesi için hem kadınlara hem de erkeklere eğitimler verdiğimiz projemiz.

19.sığınaklar kurultayı açılış konuşması sırasında muhal ikikardeş

Doğu Akdeniz Şiddetle Mücadele Ağı

Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Hatay, Antep ve Maraş'taki kadın çalışmaları yapan tüm sivil toplum örgütü ve kamu kurluşlarının haberleşme  ve dayanışma ağını oluşturmak üzere ilk iki buluşmamızı gerçekleştirdik.

healing-through-art

kadın mahpusların sorunları

Toplumun en büyük "zor durumdaki" kesimi kadınların en zor durumda olanları için infaz sürecinde ve tahliye sonrası en acil çözüm ihtiyaçlarını ve yöntemlerini belirlemek üzere çalıştık.

stop-bullying

yerel işbirlikleri ile kadının güçlendirilmesi

Ankara KADAV'ın projesinin Adana'daki uygulayıcısı olduk, toplantılarla mahallelerindeki kadınlara ulaştık, bir sene boyunca düzenli psikolog ve avukat istihdam edebildik.

water-of-life

kent konseyi kadın meclisi

Kent Konseyi'nin kadın meclisi bileşenlerindeniz. Belediyecilik hizmetlerinin kadınları görerek yapılması için çalışıyor, yerel yönetmlerde kadının sesinin duyulmasına katkı koymaya uğraşıyoruz.

education-for-gypsies